VALORILE NOASTRE

În lumina celor peste 127 de ani de istorie social democrată în România, Partidul Social Democrat susține o politică bazată pe valori și repere morale. Doar astfel, formațiunile politice democratice pot deveni responsabile în fața cetățenilor și pot îndeplini angajamentele făcute în campaniile electorale. Din păcate, sub impulsul discursului anti-sistem și a mesajelor incitatoare la ură, principiile care trebuie să ghideze acțiunea politică sunt lăsate în urmă. De aceea, în acest proiect politic, Partidul Social Democrat reiterează importanța valorilor în spațiul politic din România și menționează convingerile care stau la baza acțiunii sale politice.

Democrația, o precondiție a unei societăți prospere

În urmă cu 30 de ani, societatea românească și-a câștigat cu greu dreptul la libertate. Democrația s-a instalat ca o necesitate pentru dezvoltarea României generând câștigători, dar și multe persoane care nu au putut să se adapteze noilor schimbări. Social democrații români au înțeles nevoia de a integra în acest proces societatea, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Cel mai mare succes al Partidului Social Democrat rămâne aderarea la NATO și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

De aceea, Partidul Social Democrat se va opune mereu cu toată energia oricăror tentative de a manipula regulile democratice și alegerile libere. Reacțiile noastre din trecut la diferitele forme de abuzuri au permis conservarea unor principii democratice esențiale. Vom continua să ne opunem schimbărilor regulilor în timpul procesului electoral. Nu vom tolera modificări ce pot pune în pericol democrația românească, afectând regulile constituționale și îndepărtând România de valorile europene indiferent de câte presiuni, intimidări sau lovituri vom suferi.

Dreapta își dorește mereu toată puterea pentru sine și clientela sa fără a exista limite în acțiunea sa politică. Pentru asta, Partidul Social Democrat trebuie să fie mereu atent pentru a ne asigura că revendicările democratice și memoria principiilor Revoluției din ‘89 rămân prezente în societatea românească.

Egalitatea, un principiu fundamental al democrației

Egalitatea de tratament, oportunități egale pentru toți și echitatea socială reprezintă valori esențiale care întăresc democrația. Conform declarației universale a drepturilor omului, toate persoanele se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi.

În vederea respectării acestor principii, statul trebuie să intervină pentru a asigura mecanismele care pot permite fiecăruia să își atingă potențialul. Măsuri precum creșterea veniturilor, combaterea activă a discriminării, egalitatea de gen, soluții pentru sprijinirea mobilității sociale, reprezintă elemente centrale ale acțiunii politice pe care Partidul Social Democrat dorește să le susțină.

Fiecare cetățean trebuie să fie acceptat în societate, iar statul trebuie să-i asigure cele mai înalte standarde de protecție socială în așa fel încât să poată trece peste barierele sociale pentru a-și atinge potențialul.

Solidaritatea, o valoare generală a umanității

Solidaritatea reprezintă o trăsătură esențială a unei societăți echitabile. În momentele dificile prin care fiecare dintre noi trecem, este esențial să existe o plasă de siguranță care să ne permită să ne redresăm. Un stat social cu mecanisme corespunzătoare de solidaritate socială este mai puternic, întrucât permite protecția cetățeanului și integrarea sa într-o acțiune colectivă, capabilă să genereze o dezvoltare sustenabilă a societății.

În ultimii ani, promotorii individualismului au căutat să ne arate că nu este nevoie să ne preocupe soarta celorlalți. Dreapta ne invită să acționăm egoist, ignorând faptul că problemele societății sunt, de fapt, și ale noastre. O populație afectată de sărăcie, un mediu poluat, situația persoanelor cu nevoi speciale, sistemele de sănătate și educație publică subfinanțate, o dezvoltare urbană haotică, sunt doar câteva dintre exemplele care ilustrează faptul că unele probleme necesită o acțiune comună.

Această trăsătură, esențială unei societăți echitabile, trebuie să se transpună în măsuri politice pe care Partidul Social Democrat le-a susținut mereu și pe care dorește să le promoveze în continuare, printr-un nou pact social cu cetățenii.

Justiția, un garant al unei societăți democratice

Social democrația înțelege justiția din două perspective. La nivel instituțional, aceasta este una dintre cele trei puteri în stat și trebuie să fie independentă și ferită de orice ingerință politică internă sau externă. Este un serviciu public care se face în interesul oamenilor, indiferent de poziția lor socială. O societate echilibrată, justă nu poate exista în afara unei justiții independente.

Justiția aplicată la nivel social, adică justiția socială, se referă la modul în care sunt sprijinite comunitățile, grupurile defavorizate sau care se află la un nivel de sărăcie major. Acest principiu, aplicat, garantează faptul că nimeni nu este lăsat în urmă, că toți cei aflați în nevoie sunt sprijiniți.

Pornind de la aceste două mecanisme, Partidul Social Democrat este partidul unei justiții echitabile, protejând drepturile și libertățile cetățenilor, dar și promovând mecanismele care pot asigura echilibrul social. Nimeni nu trebuie să mai fie privilegiat într-o societate în care trebuie să domine justiția socială.

Respect pentru mediu, respect pentru societate

Suntem un partid de stânga și credem că o societate trebuie să-și protejeze patrimoniul natural. Schimbările climatice nu mai sunt o preocupare doar pentru specialiști. Românii sunt preocupați din ce în ce mai mult de prezervarea habitatului natural, de poluare, de emisiile provenite din transport, de defrișările ilegale, pe scurt, de punerea în armonie a societății cu natura.

Partidul Social Democrat pregătește o agendă clară de mediu, cu măsuri și soluții concrete pentru dezvoltarea echitabilă a societății. În acest sens, stânga românească susține la nivel național și european nevoia unui pact ecologic, precum și a unei tranziții echitabile către un nou model de societate bazat pe economie circulară și resurse regenerabile. De aceea, este nevoie de soluții economice viabile, dar și de creșterea nivelului de informare și conștientizare privind protecția mediului.

Drepturile omului în centrul agendei politice și publice

Majoritatea românilor percep discriminarea ca fiind o problemă. Fie că se manifestă în interacțiunile cotidiene, la locul de muncă sau în școală, pe criterii de gen, politice, etnice sau religioase. Fenomenul are impact asupra întregii societăți. Foarte mulți dintre concetățenii noștri sunt, în același timp, și victime și persoane care discriminează. De multe ori aceste forme de discriminare sunt rezultatul unor stereotipuri preponderente în cultura publică, fiind generate și de lipsa de educație privind toleranța. În unele cazuri discriminarea se transformă într-un discurs public și politic agresiv la adresa unor categorii sociale sau a simpatizanților unui partid politice. Partidul Social Democrat se opune oricăror forme de discriminare sau de incitare la ură întrucât înțelege nevoia de cooperare pentru menținerea coeziunii la nivelul societății.

Dialogul social, o formă de armonizare a intereselor

Dialogul social nu este doar o formă de comunicare între sindicate, patronate și stat. Acesta este un mecanism de armonizare a intereselor din societate, în special ale celor mulți, ale angajaților sau micilor antreprenori, care activează în diferite domenii precum sănătate, educație, poliție, industrie, comerț, serviciul public, etc. Armonia socială nu poate exista cu adevărat fără ca dialogul social să fi avut loc atunci când, în diferite domenii de activitate, au loc schimbări sau intervin crize.

Partidul Social Democrat susține nevoia unui sistem integrat de parteneriat cu actorii relevanți din societate pentru a clădi împreună mecanismele ce pot genera o societate dezvoltată sustenabil. Respectul pentru rolul sindicatelor și patronatelor presupune stimularea dialogului social la toate nivelurile și o colaborare coerentă și consecventă cu aceste forme de asociere.

Societatea civilă, un partener pentru ideile de stânga

Partidul Social Democrat trebuie să se reconecteze la societate, iar acest lucru poate fi realizat doar printr-o colaborare mai strânsă cu organizațiile societății civile. Societatea civilă nu este adversarul PSD și nici PSD nu este adversarul ei. Această falsă impresie, specifică faptului că în general guvernele sunt supuse presiunii exercitate de societatea civilă, trebuie demontată. Stânga are o legătură naturală cu societatea civilă și în acest sens Partidul Social Democrat își propune reînnoirea legăturilor într-un mod sistematic și de durată.

Munca decentă pentru un trai decent

Orice formă de muncă, cu normă întreagă, trebuie să asigure cetățeanului un venit suficient pentru a-i asigura un trai decent. Astăzi, în România, aproape 1 din 5 salariați sunt afectați de sărăcie. Este nevoie de un salariu minim realist, corelat cu coșul minim pentru ca munca să devină cu adevărat valorizantă pentru cel care muncește.

Partidul Social Democrat a susținut creșterea veniturilor pentru români deoarece aceasta este singura șansă pentru o dezvoltare sustenabilă. Pentru dreapta politică, veniturile românilor nu sunt importante. Aceștia pun profitul înaintea oamenilor. În acest sens, susținem crearea unui salariu minim la nivel european care să permită reducerea inegalităților în Uniunea Europeană, dar și care să asigure fiecărui angajat din România un viitor decent prin munca prestată în țară.

O dezvoltare economică sustenabilă

Dezvoltarea economică a României trebuie să fie o prioritate a tuturor forțelor politice. Acest lucru presupune măsuri capabile să genereze creștere, dar și soluții de control și de corecție care să permită redistribuirea echitabilă a bogăției. Partidul Social Democrat consideră că forțele pieței pot aduce beneficii dezvoltării României dar, în contextul posibilei influențări de către marii actori economici, este util să avem un stat puternic, capabil să intervină pentru a menține echilibru între toți partenerii sociali.

De aceea, stânga românească susține măsurile de stabilitate economică și socială, capabile să asigure o dezvoltare sustenabilă a României. Aceste politici publice se referă, printre altele, la crearea de locuri de muncă, asigurarea unor venituri decente, sprijinirea populației din mediul rural și zonele urbane afectate de sărăcie sau protejarea persoanelor vârstnice, cu scopul de a asigura o distribuție echitabilă a beneficiilor generate de creșterea economică.

Protecție socială, educație și sănătate de calitate pentru toți

România este un stat social care oferă dreptul și garanția accesului la educație și sănătate pentru toți. Acest element reprezintă o caracteristică fundamentală a statului român și un deziderat esențial pentru felul de societate în care românii doresc să trăiască. Indiferent de condiție socială, contribuim cu toții pentru a asigura accesul la educație, sănătate și măsuri de protecție socială pentru cetățeni.

Astăzi, aceste drepturi sociale sunt puse în pericol de o dreaptă politică pornită să le privatizeze. Acest lucru va limita accesul la serviciile de educație și sănătate. Partidul Social Democrat se va opune mereu acestor tipuri de măsuri care să compromită România ca stat social. Trebuie să asigurăm tuturor accesul la aceste drepturi sociale și trebuie să investim suplimentar pentru a ne moderniza și asigura un plus de calitate.

Antreprenoriatul, ca formă modernă de progres social

Antreprenoriatul reprezintă o nouă formă modernă de afirmare socială și economică a cetățenilor. Practic, ideile economice sau sociale prind contur și se transformă în proiecte cu impact pentru antreprenor și comunitate. Antreprenoriatul poate genera bunăstare, dacă antreprenorul este sprijinit coerent în dezvoltarea ideilor sale, prin îndrumare, educație pentru antreprenoriat, sprijin financiar și mecanisme de protecție coerente.

Partidul Social Democrat a susținut cultura antreprenoriatului în România, căutând însă să dezvolte sisteme de protecție pentru cei care nu reușesc în promovarea propriilor inițiative. În acest sens, stânga susține introducerea unor măsuri de protecție socială pentru antreprenori care să le permită acestora să treacă peste momentele dificile și să rămână generatori de idei și proiecte pentru societate.