PROIECTUL PSD

Societatea românească se schimbă. Accesul la noi surse de informare, digitalizarea economiei, privatizarea resurselor, schimbările climatice, noile interacțiuni dintre salariați și angajatori, reprezintă doar o parte dintre rațiunile pentru care Partidul Social Democrat trebuie să își modernizeze acțiunea politică, fără însă a renunța la bătăliile politice care au caracterizat stânga românească în ultimii 127 de ani. În perspectiva următoarelor competiții politice, social democrații români trebuie să identifice cauzele ce pot genera o nouă voință politică, aptă să restabilească o relație de încredere cu cetățenii.

O dezvoltare sustenabilă

Partidul Social Democrat susține construirea unei societăți echitabile și consolidarea dimensiunii sociale a acesteia, prin politici adecvate, care să reglementeze în mod eficient justiția socială, mobilitatea socială, reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor.

Criza sistemului bancar din anul 2008 a demonstrat imperfecțiunea piețelor. Statele s-au îndatorat pentru a salva băncile, în timp ce oamenii au resimțit acut costurile austerității. În România, dreapta politică a preferat să taie salariile și să impoziteze pensiile, pentru a-și proteja clientela politică. Rezultatul acestor măsuri bazate pe individualism a fost creșterea inegalităților la cote alarmante.

Partidul Social Democrat dorește un alt model de dezvoltare. Un parteneriat între capital și cetățeni cu scopul de a asigura o dezvoltare sustenabilă. Principala luptă a următorilor ani este să asigurăm creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Pentru a face acest lucru, proiectul nostru politic propune dezvoltarea un mediu economic sănătos și luarea unor măsuri sociale ce pot asigura garanția unei dezvoltări echitabile. Pentru a realiza acest lucru, propunem următoarele direcții:

 • Încurajarea sectoarelor economice cu potențial
 • Sprijinirea inovației și sectorului digital
 • Educația antreprenorială și IMM-urile
 • Combaterea sărăciei și a inegalităților sociale și regionale
 • Dezvoltarea infrastructurii
 • Venituri decente

România, un stat social

România este un stat social, conform Constituției. Acest lucru presupune necesitatea unui stat puternic, capabil să asigure cetățeanului protecție socială, accesul la educație și sănătate de calitate pentru toți, protecția mediului și combaterea activă a oricăror forme de discriminare sau inegalități. Partidul Social Democrat a jucat un rol activ în definirea acestor obiective în legislația țării noastre și propune protejarea acestor drepturi sociale esențiale pentru România. Susținem o serie de măsuri active capabile să dezvolte rolul social al statului:

 • Educația de calitate
 • Sănătate de ultimă generație pentru toți
 • Sistemul de protecție socială

Un parteneriat pentru viitor

Pentru o societate justă din punct de vedere social, avem nevoie să reclădim încrederea între diferitele categorii sociale și între generații. Dreapta a semănat ura, folosind un discurs agresiv și populist, cu scopul de a câștiga puncte electorale. Dar pentru a prospera, noi, cei de stânga, știm că avem nevoie de un parteneriat la nivelul societății pentru direcțiile de viitor. Partidul Social Democrat a fost mereu promotorul unei atitudini responsabile și propune reclădirea coeziunii sociale prin gestiunea unor probleme acute care afectează în prezent România:

 • Problema demografică
 • Bătrânețea activă
 • Diaspora și românii de pretutindeni
 • Oportunități pentru tineri și locuri de muncă
 • Echilibru între viața privată și viața profesională

Un nou pact pentru mediu

Provocarea următorilor ani va fi realizarea unei tranziții echitabile spre o economie care protejează mediul și reduce efectele schimbărilor climatice. Este vorba despre un proces deja demarat la nivel european, la care România trebuie să participe și pentru care țara noastră trebuie să vină cu soluții, în așa fel încât impactul asupra cetățenilor să fie cât mai redus, dar și rezultatele să fie vizibile. Partidul Social Democrat militează pentru un nou pact pentru mediu bazându-se pe următoarele trei direcții:

 • O tranziție echitabilă
 • Protejarea mediului și resurselor naturale
 • Economia circulară și industria verde

Digitalizare echitabilă

O altă cauză a discrepanțelor socio-economice din România, dar și la nivel european sau global, o reprezintă implementarea noilor tehnologii și accesul limitat pentru părți importante ale populației. Partidul Social Democrat, pentru a se asigura că beneficiile digitalizării sunt distribuite în mod echitabil, va dezvolta trei direcții de politici publice:

 • Digitalizarea administrației publice
 • Educația digitală
 • Investiții în infrastructura digitală