Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: aprilie 2020

Informații generale

PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT (PSD), persoană juridică de drept public, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff, nr. 10, sector 1,  care îşi desfăşoară activitatea  în conformitate cu Legea nr.14/2003 a partidelor politice, este operator al datelor personale transmise prin intermediul site-ului www.psd.ro. („Site-ul”).

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.psd.ro.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) precum și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului GDPR, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, www.psd.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

II.1 Nume şi prenume, adresa de e-mail sau orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți (date pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel).

II.2 Date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.psd.ro, colectând date de genul: sistemul de operare al dispozitivului, browser-ul si setarile lui, informatii stocate in cookie-uri, adresa IP, localizarea geografica a dispozitivului.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politică de confidențialitate.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.psd.ro, putem folosi datele dumneavoastră personale în urmatoarele scopuri:

III.1. Pentru activităţi de informarebazate pe interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPRdacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site prin folosirea  formularului de contact sau in alt mod. 

III.2. Marketing si relații publice, pe baza consimțământului dumneavoastră, potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: pentru analiza comportamentului și monitorizarea traficului se analizeaza date cum ar fi: sistemul de operare al dispozitivului, browser-ul și setarile lui, informații stocate în cookie-uri, adresa IP, localizarea geografica a dispozitivului. Acestea din urma sunt date colectate si gestionate de terți, cum ar fi Google, Facebook etc. si nu pot fi folosite la identificarea dumneavoastra.

III.3. Pentru asigurarea securității site-ului, bazata pe interesul legitim al Operatorului, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: daca sunteti vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ati încărcat, datele colectate automat despre dumneavoastră sau despre dispozitivul dumneavoastră în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor si intereselor PSD si ale tertilor si pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala. Mentionam ca aceste informatii pot fi dezvaluite in scopul investigarii sau urmaririi penale.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, www.psd.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu excepţia situaţiilor când astfel de date trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligaţii legale care incumbă Operatorului.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.psd.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.psd.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului;
 • pentru efectuarea analizei datelor si monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către www.psd.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.psd.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea www.psd.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către www.psd.ro a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, www.psd.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către www.psd.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al www.psd.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care www.psd.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gdpr@psd.ro

VIII. Despre cookie-uri

Acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunățati acest site web și pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe informații referitoare la fișierele de tip cookie, vă rugăm să accesați următorul link: Despre fișierele cookies.

IX. Securitatea site-ului

Transmisiile de date pe Internet nu pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și întelegeți că orice informație pe care o transferați către ww.psd.ro  se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, ww.psd.ro folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părti.

X. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil să actualizam periodic acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se pot  schimba/modifica,  această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare se poate schimba și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.